מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

13/08/2022
לקו זה קיימת חלופה מבית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח
  •   לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר
  • עדכונים