מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

שינוי תדירות בקו 48א בנתניה

החל מיום ראשון, 12.6.2022, יתוגבר קו 48א בשעות הבוקר והצהריים.

תגבור זה יכלול עדכון נסיעות בקווי השירות 3, 8 ו-22, והוא נעשה בתיאום משרד התחבורה ובהתאם לביקוש לנסיעה.

ניתן לראות את הזמנים המדוייקים כאן, באתר משרד התחבורה ובאפליקציות התחבורה הציבורית השונות.

עדכונים