מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

שינוי זמני בקווים 4 ו-16 בשל חסימת רחוב בורוכוב בנתניה

עודכן:
03.07.22
07:00

בעקבות בניית עגורן בימים רביעי וחמישי, בפינת הרחובות אנדריוס ובורוכוב, ייחסם רחוב בורוכוב במקטע שבין הרחובות הרב קוק עד אנדריוס.

 

מועדי החסימות הן 7:00 בבוקר עד 19:00 בערב ביום ראשון, 3.7.22, ו-7:00 בבוקר עד 17:00 אחר הצהריים ביום שני, 4.7.22. 

 

בשעות שבהן ייחסם הרחוב יוסטו הקווים למסלול חליפי:

קו 4 לרח' יהודה הנשיא, חיים ויצמן ומשם לששת הימים, ולאחר מכן ישוב למסלול הרגיל.

קו 16 יתחיל את מסלולו בתחנה 39261 - ד"ר יהושע טהון/ליאון רייך ויסיים בתחנה 39263 - יהושע טהון/איכילוב.

  

בעקבות שינוי זה יתבטלו בקו 4 התחנות:

39260, בורוכוב/יהודה הנשיא

38538, בורוכוב/גבעת חיים

35644, שמואל הנציב/י.ח ברנר

39254, כיכר פרלמן

 

בקו 16 יתבטלו התחנות:

37848 אנדריוס/שלמה המלך

39258, אנדריוס/בורוכוב

39259, בורוכוב/יהודה הנשיא

 

בכיוון ההפוך בקו 16 יתבטלו התחנות:

39260, בורוכוב/יהודה הנשיא

38538, בורוכוב/גבעת חיים

30097, אנדריוס/ הרב קוק

 

נסיעה נעימה

עדכונים