מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

תוספת שירות בקווי לילה והפסקת שירות קווי תלמידים

עודכן:
20.06.22
17:39

החל מ-21.6.22 קווי הלילה (קו 18, 19) יפעלו גם בימים א'- וקווי התלמידים יפסיקו את פעילותם.

עדכונים